V prvom rade sa pozrime, kedy vôbec je fyzicky dieťa schopné skákať na švihadle. Kedy je telo pohybovo zdatné na to, aby tento magický úkon zvládlo. Trošku teórie nezaškodí a nám to ukáže smer, ako sa pozerať na deti a čo od nich môžeme očakávať.

Vývoj skoku u detí

Cvičenie na švihadle nie je obmedzené vekom, prispieva k dobrej telesnej kondícii, zvyšuje silu a obratnosť v každom veku. Ak sa nepozeráme len na deti, tak cvičiť môže ozaj každý, kto si trúfa a koho neobmedzujú zdravotné ťažkosti. Pán Kos to zhrnul efektívne v jedne vete: „Celkově přispívá cvičení se švihadly k harmonickému rozvoji organismu a vytváří tak předpoklady k vynikajícím sportovním výkonům.“ Kos (1965, p. 5) Tak hor sa do toho!

Čo je to skok? Skok, výskok, zoskok je prirodzený pohyb, k prekonaniu výšky, vzdialenosti alebo hĺbky. Na to, aby dieťa zvládlo skok potrebuje využiť svoju dynamickú silu k odrazu dolných končatín a súhru ostatných častí tela.

Čo predchádza skákaniu na švihadle? Predtým ako dieťa bude schopné skákať na švihadle je potrebné, aby ovládalo základné pohyby potrebné k zvládnutiu tejto náročnej úlohy.

Prípravné cviky:

Hry:

Samotný nácvik skoku na švihadle

Pripravujem: