Prečo na našich kurzoch vedieme rodičov k tomu, aby na dráhach nepomáhali deťom, ale boli len nablízku pre „lepší pocit a bezpečie“

Preto lebo,

Tak preto, sa my snažíme deťom „nepomáhať“ (samozrejme, nie vždy to ide na 100 percent.)