pre učiteľky materských, základných škôl a pohybové lektorky

Kurz „Zdravé nôžky“ sa koná v priebehu jedného dvojdňového bloku t.j. 18 vzdelávacích hodín. Je určený učiteľkám v štátnych a súkromných materských školách, základných školách a lektorov pohybových akktivít, ktorí sa zaujímajú o tajomstvá detskej nôžky. Chcú sa dozvedieť viac o tom, ako pomôcť deťom do 8 rokov, ako začleniť zdravý pohyb do každodenných – nielen pohybových – aktivít.  Nadobudnúť nové skúsenosti, nápady a vedomosti. 

Program: 

„Obsah workshopu budeme napĺňať teoreticky aj prakticky. Na vlastnom tele sa naučíte správne cvičiť jednotlivé cviky, vyskúšate si aká je to zábavná drina pracovať na vlastnom tele, odovzdám Vám môj zásobník hier a cvičení pre deti, ukážeme si ako využiť pomôcky, ktoré bežne používate na hravú rehabilitáciu, vyskúšame si vytvoriť a prispôsobiť vlastné hry pre prácu s deťmi. Podelím sa s Vami o moje vlastné pomôcky na cvičenie s deťmi. “ Marcela

Kedy? predpokladaný termín apríl 2020

Kde? Bublinka, M. Marečka 12, 8410 Bratislava 

Cena: 165,- Eur, obmedzený počet účastníkov * ZDARMA pre výherkyne súťaže

Lektorky: Marcela Kramplová (pohybový vývin, autorka knižky pre deti „Zdravé nôžky“, 20 ročná prax pri práci s deťmi a pohybom), Stanislava Šipková (fyzio)

V prípade záujmu vypíšte prosím prihlášku.