Skáče žaba po blate

Deti držia padák oboma rukami po jeho obvode a uprostred padáku máme položenú plyšovú žabku. Na slová riekanky „skáče žaba“ vyhadzujem žabku do vzduchu.

Princeznička na bále

Na padák uložíme veľa malých loptičiek. Deti držia padák oboma rukami po obvode, dvíhajú padák s loptami hore a dole a hovoria básničku „princeznička na bále…“ Počas hovorenia básničky sa snažia lopty vytriasť z padáka. Na slová „prines nám tie korále“ pustia padák a rýchlo utekajú pre loptičku.

Motýlik a farbičky

Deti kráčajú okolo padáku, mávajú natiahnutými rukami. Lektor stojí v strede a hovorí:

„Letí, letí motýlik,

hľadá kvietok a či krík?

Našiel kvietok blízko detí,

kvitne a je celkom žltý.“

Tancuj, tancuj…

Deti držia padák oboma rukami, jedno dieťa stojí v strede padáku a padák tvorí sukničku, alebo v prípade chlapcov plášť.

Deti držiace padák kráčajú dookola počas sov piesne. Na refrén pohybujú padákom hore dole.

Motýlik na kvetinke

Deti držia padák oboma rukami. Jedno dieťa sedí v tureckom sede v strede padáku. Ostatné deti kráčajú dookola, až sa padák jemne obtočí okolo dieťaťa/kvetinka sa zatvorí. Následne kráčajú druhou stranou/ kvetinka sa otvorí.

Obmena: deti v strede, rodičia točia padák a skryjú deti.

Motýlik som maličký,

na krídielkach farbičky.

Posadím sa na kvetinku,

Zavriem očká na chvilinku.

Keď ich opäť otvorím,

Do sveta si odletím.

Moje miesto, tvoje miesto

Hráči držia padák oboma rukami, kráčajú dookola. Na povel si deti vymieňajú miesta medzi sebou podľa pravidiel: napr. všetky deti, ktoré majú červené tričko, dlhovlásky, deti s kraťasami, atď.

Červená, modrá!

Na padák položíme dve lopty, rôznych farieb. Deti rozdelíme na dve skupiny na striedačku v kruhu: červená, modrá, červená… Úlohou červených je nasmerovať červenú loptu do diery a úlohou modrých, modrú loptu. Porazení, splnia vopred dohodnutú úlohu.

Slniečko na obláčiku.

Deti držia padák po obvode a v jeho strede v diere je položený nafukovací plážový balón. Ich úlohou je balón vyhodiť do vzduchu a opäť chytiť do diery.

Myši v komore

Rodičia držia padák po obvode, deti sú pod padákom a pohybujú sa pomaly ako myšky. Rodičia hýbu padákom hore a dole a hovoria pri tom riekanku. Na posledné slovo nechajú padák spadnúť dole a deti sa rýchlo snažia dostať von.

Lezte myšky, lezte rýchlo,

kým kocúrik spí,

keď nadíde tá zlá chvíľa

vlezte do diery.

Mňau!

Pod dubom, za dubom…

Pod dubom, za dubom, mala jedna dve.

Červené jabĺčka, dala jedno mne.

Nechcela mi obe dať, začala sa vykrúcať,

Že nemá, že nedá, že o ne zle. Deti držia padák v kruhu, na padáku sú loptičky/jabĺčka a úlohou detí je kotúľať jabĺčka po padáku. Na konci pesničky, šup jedno jabĺčko do diery. Hru hráme kým nepopadajú všetky jabĺčka.

Gúľalo sa gúľalo…

Gúľalo sa gúľalo, to červené jabĺčko.

Gúľalo sa gúľalo, ku Aničke ľahúčko. Na padáku máme malú červenú loptičku. Úlohou detí je kotúľať ju po padáku a zakotúľať ju ku Aničke keď sa dospieva pesnička. Meno v riekanke meníme podľa zúčastnených detí.