Nie len s vodou, ale aj vo vode sa dá hrať. Decká majú síce radi len tak sa čváchať vo vode, skákať a jašiť sa. Ale nič nám nebráni tomu, aby sme sa s nimi zahrali. Vždy sa totiž nájde dieťa, ktoré úplne nezapadá do kolektívu, je hanblivé, nemá toľko odvahy sa pridať. Dobrý vodca tímu, tábora, či pedagóg toto však vidí a hry nám pomáhajú k tomu, aby sme z detí urobili tú správnu partu. Tam kde platí jeden za všetkých a všetci za jedného. 

Teraz sa hrabem v starých, veľmi starých knihách o hrách a zbierkach, všetky čo som po antikvariátoch vyhrabala. Tak vám ponúkam tie, ktoré ma zaujali. Ak budete chcieť viac, pozri na konci použitá literatúra.

Boj vo vode (striekanie)

Časť vodnej plochy – bazéna, či rybníka sa ohraničí vlajočkami, či iným spôsobom na hraciu plochu – nie veľkú ani malú. Decká rozdelíme do dvoch skupín a každú skupinu postavíme oproti sebe do stredu hracej plochy. Úlohou skupín je striekaním a čváchaním, vytlačiť súperov za vyznačené méty von z vodného ihriska.

Jazdci

Hrá sa vo vodnej ploche kde deti dočiahnu nohami na zem a voda im je cca po pupok, max po prsia. Jeden je jazdec, druhý je kôň. Jazdec si sadne koňovi na plecia. Takto postavíme oproti sebe dve dvojice. Ich úlohou je zhodiť protivníka do vody. 

Naháňačka

Už ste ju skúšali vo vode? Super i ako kondičný tréning.

Pštrosia naháňačka

Klasická naháňačka. Naháňaný sa ale môže zachrániť pred naháňajúcim tým, že sa schová pod vodu ako pštros.

Preťahovanie lanom

Aj to sa dá a je to celkom sranda.

Ďalších 15 hier nájdete po rozkliknutí. Parádnu zábavu vám prajem.

Prines správu

Hráči sa postavia na kraj bazéna. Každý drží v ruke kúsok papiera – tajná správa. Na povel deti skočia do vody a snažia sa dostať na druhú stranu k vedúcemu čo najrýchlejšie. Vyhráva ten, ktorý priniesol správu suchú a prvý do cieľa.

Kto vezme najviac?

Do bazéna pohádžeme ťažké malé predmety. Deti rozdelíme na družstvá. Počet družstiev závisí od počtu detí a veľkosti hracej plochy – bazéna. Úlohou detí je po jdenom hráčovi z každého družstva postupne skákať do vody a zbierať predmety. Hra končí keď vo vode už nie je ani jeden predmet. Vyhráva družstvo, ktoré pozbiera najviac. 

Preskoč a plávaj

Pre túto hru vyberáme také miesto kde voda dočiahne max po pás hráčom. Hráčov rozdelíme na družstvá a postavíme ich do zástupu za sebou. Vzdialenosť medzi jednotlivými hráčmi je cca 2 metre. Na povel štart! vyštartuje posledný v zástupe, priblíži sa k hráčovi pred sebou, preskočí ho znožmo – ako cez kozu a ďalšieho podpláva medzi rozkročenými kolenami. Takto na striedačku sa snaží dostať na začiatok radu. Tam sa postaví, zakričí signál a štartuje opäť posledný v rade. Vyhráva družstvo, v ktorom sa prví vystriedajú všetci hráči.

Preteky balónov

Na vodnej ploche vyznačíme 2 méty. Dvaja hráči sa postavia do vody, každý oproti jednej méte. Ich úlohou je plávať a postrkovať pred sebou hlavou balón. Vyhráva ten, ktorý prvý dostane svoju loptu za métu. 

Hra sa dá hrať aj súťažou dvojíc alebo v tímoch. Ak hráme súťaž dvojíc, môžeme vždy víťazov dvojice postaviť proti sebe a hrať až do úplného víťazstva.

Chyť loptu

Hráči stoja na brehu v rade vedľa seba, pripravení skočiť do vody. Za nimi stojí vedúci a v ruke má loptu. Bez upozornenia hodí loptu do vody. Vyhráva hráč, ktorý ju chytí prvý!

Doprav drevenú kládu do cieľa

Deti rozdelíme do družstiev ale dá sa hrať i ako súťaž dvojíc, či zakomponovať do hľadania pokladu vo vode. Jeden z dvojice si ľahne na vodu do splývavej polohy na znak a vzpaží. Úlohou druhého hráča je dotiahnuť ho k vyznačenej méte, tam sa vymenia a idú na späť. Hráme ako štafetu. To znamená, že keď sa vrátia, štartuje ďalšia dvojica z družstva. Ak máme malú plochu, nechajte deti prísť tak´m aj späť a až potom sa vymenia.

Podplávaj tunelom.

Hráči sa postavia v zástupe za sebou do vody a rozkročia nohy. Posledný vyštartuje, podpláva všetkých hráčov a postaví sa na začiatok. Zakričí signál a štartuje opäť posledný v zástupe. Družstvo, ktoré sa prvé vymení sa stáva víťazom.

Na vodníka

Skupina 6 – 8 detí sa postaví do malého kruhu vo vode. Uprostred stojí jeden hráč – vodník. Ten si ponorí havu do vody tak, že bude mať chrbát nad hladinou. Jeden z hráčov ho ťapne po chrbte. Vodník sa ihneď postaví a snaží sa ťapnúť iného hráča, ktorí sa zachraňujú tým, že sa rýchlo ponoria do vody. Ak sa vodníkovi podarí niekoho ťapnúť – stáva sa vodníkom on.

Rybári a rybky

Klasická hra, ktorú všetci poznáme, ale vo vode naberá úplne iné rozmery. Doprostred hracej vodnej plochy sa postaví jeden z hráčov – rybár a ostatné deti – rybky, na kraj. Na povel „rybky, rybky poďte domov!“ sa rybky rozbehnú, alebo plávajú na druhý breh. Rybár sa snaží počas toho chytiť rybu. Koho chytí, stáva sa rybárom a už sú dvaja. Hra končí keď niet ryby a vo vode sú len rybári. Posledná ryba sa stáva rybárom.

Beh

Kto bude prvý na druhej strane? Beh vo vode je oveľa náročnejší. Môžeme deťom spestriť túto úlohu tak, že im dáme na hlavu šiltovku a tá musí prísť do cieľa suchá. Alebo pri tom budú musieť niesť rozprestretý dáždnik, či melón. Zábava zaručená a fotky z párty parádne :O)

Prechod cez rieku či bazén

Kompletne oblečené deti postavíme na kraj bazéna, či rieku. Ich úlohou je dostať sa na druhú stranu tak, aby si nezamočili oblečenie. To znamená, že sa musia obliecť, vziať oblečenie do rúk nad hlavu, prejsť na druhý breh a tam sa opäť obliecť. Vyhráva hráč, ktorý je oblečený a suchý!

Vybíjaná vo vode

Decká rozdelíme na dve družstvá. A postavíme ich oproti sebe ako v klasickej vybíjanej. Navzájom si prehadzujú loptu a snažia sa trafiť protihráča. Hra je iná v tom, že pred loptou sa dá skryť ponorením do vody.

Zachráň oheň

Hráči sa snažia dostať na druhý breh bazéna zapálenú sviečku bez toho aby zhasla.

Štafetová obmena: vyštartuje jeden s horiacou sviečkou, obíde métu, vráti sa späť, zapáli sviečku ďalšiemu hráčovi a idú spolu. Takto pokračujú, až kým neobíde métu spolu so všetkými hráčmi aj posledný z družstva.

Vodná bitka

Nie je to vlaste ani bitka ako taká. Má jednoduché pravidlá. Tvojou úlohou je namočiť vlasy komu môžeš a tvoje pri tom musia ostať suché. Hrá sa na vymedzený čas a iba raz. Potom už sú všetci mokrí. :O)))

Útok na cudzí breh

Hrá sa v bazéne kde deti dočiahnu na dno. Dve družstvá sa postavia oproto sebe na kraj bazéna. Vedúci hodí doprostred loptu. Decká skočia do vody a snažia sa dostať loptu na svoj kraj bazéna tak, že si ju medzi sebou prehadzujú. Lopta sa dostáva na kraj bazéna položením a ťapnutím hráča, ktorý ju tam posledný dopravil – nie hodením! Začína ďalšie kolo.

Použitá literatúra:

Ľutujem, ešte nie si členom a preto tento prémiový obsah nemáš k dispozícii.

Ak sa chceš hrať na našom pieskovisku, pridaj sa k nám a staň sa členom.