Postrehovka

Potrebuješ: vytlačený plánik hry na veľkosť A4 pre deti 4+ a mladšie deti pokojne A3. Oba plániky nájdeš nižšie v prílohe. Kartičky z adventného kalendára – zvieratá i písmenká.

Pravidlá: hrací plánik si položte na stôl alebo podlahu pred seba tak, aby všetci hráči dostatočne videli a vedeli sa ho dotknúť rukou. Vedľa plánika položte kartičky z advenťáku otočené smerom nadol. Šéfom hry je najstarší hráč, alebo ten, čo vyhral posledné kolo. Otočí vrchnú kartičku z kôpky, aby bola dobre viditeľná každému hráčovi. Ten, ktorý prvý nájde obrázok na podložke – získava kartu – tú samozrejme musí najprv predviesť pohybom, aby bola jeho. Hráme, až pokiaľ sa neminú všetky kartičky z kôpky. Vyhráva ten, ktorý má najviac kartičiek. Odmenou môže byť masáž, hojdačka, alebo iné láskyplné potešenie.

S kockou

Potrebuješ: vytlačený plánik hry na veľkosť A4, hraciu kocku. Kartičky z advenťáku.

Pravidlá: Pred seba si položte hrací plánik a rozložené kartičky. Začína najmladší hráč. Hodí kockou na plánik – miesto kde pristane kocka, určuje, ktorý cvik treba zacvičiť. Kocka určí počet opakovaní. Po jeho splnení, si môže hráč kartičku nechať.

Vopred si určite koľko kartičiek musí získať víťaz.

Postrehovka abecedová

Potrebuješ: Hrací plánik, kartičky z adventného kalendára.

Pravidlá: Kartičky s písmenkami uložte na kôpku pred seba obrázkom nadol. Jeden hráč otočí kartičku a následne všetci hľadajú obrázok patriaci ku písmenku. Kto prvý nájde – nechá si písmenko. Hra pokračuje, až pokiaľ sa neminú všetky kartičky s písmenkami. (pokojne hrajte aj naopak a hľadajte písmenká ku obrázkom). Keď sa minú všetky kartičky spočítajte si, kto koľko má. Hráč, ktorý má najviac ukáže svoje kartičky a tie si spoločne zacvičte :O)

Plánik hry si stiahni tu.