Cieľ hry: láskavo sa zabaviť v kruhu najbližších a nazbierať 3 poklady a dostať sa do domčeka s celou rodinkou.

Čo potrebujeme na hru: hrací plánik, hracie kocky, toľko panáčikov pre každého hráča, koľko hráčov hrá hru ( my používame lego, gombíky, štuple od fľaše, mini hračky, atď), nechajte na každom hráčovi, nech si pohľadá vlastné. Podmienkou je – rovnaké. Poklady – my máme sklené kamienky.

Pravidlá hry: Hrací plánik si dajte do stredu medzi hráčov, aby bol dobre viditeľný pre každého. Každý hráč si pripraví toľko hracích panáčikov koľko je hráčov v hre. Najmladší hráč hodí kockou a keď sa mu podarí hodiť číslo 6, môže si postaviť panáčik hocikde na hraciu plochu. Hádže ešte raz. Môže sa hýbať iba v smere hodinových ručičiek, ale cestičku si vyberá sám. Jeho úlohou je nájsť poklad ( na hracom pláne je vyznačený srdiečkom) – vopred si nachystajte, a až keď bude mať poklad môže ísť so svojim panáčokom do domčeka – určuje žltá cestička. Po ceste do domčeka a za pokladmi, plníme úlohy, na ktoré stúpime s panáčikom.

Keď sa s niekým stretneš po ceste do domčeka na rovnakom políčku, sadni si mu na kolená a pokračujte spolu. On s tebou a ty s ním. Svoju cestu rozdeľte na rázcestí – to sú tie dve čierne srdiečka.

Vyhráva hráč, ktorý dostane do domčeka všetkých svojich panáčikov. Výhru si vopred určite – nejakú láskavú – masáž, mojkanie, spoločná kúpeľ a tak :O)

Rekapitulácia: