Zahrajte sa s hlavnou postavou Abecedou písmenkové pohybové hry. V triede, v telocvični, na chodbe, v obývačke, či ihrisku. Určené predovšetkým pre predškolákov a prváčikov v kolektíve, ale šikovní rodičia zvládnu i doma pre hravé učenie. Vyberajte hry podľa toho, čo už vaše deti zvládnu, aby sa bavili.

Písmenká zo švihadla

Poskladaj písmenko zo švihadla a prejdi ho rôznymi spôsobmi:

Vyberaj si písmenká podľa nasledujúcich kľúčov.

Písmenkové PEXESO

Deti rozdelíme do dvojíc. Jeden z dvojice znázorňuje pohybom zviera a druhý háda, aké zviera je a znázorní svojim telom písmenko, na ktoré sa dané zviera začína. Potom sa vymenia. Deti si zvieratá môžu vymýšľať samé, alebo im vopred určíme – napr. kartičkami z Pohybovej abecedy.

Rozhádzané písmenká

Deti posadíme do kruhu na stoličky tak, aby jedna stolička ostala voľná. Pod každou stoličkou ja na zemi kartička z Pohybovej abecedy – písmenko a zvieratko. Deti si pozrú kartičky a zapamätajú si písmenko na ktorom „sedia“.

Začína hráč, ktorý má po pravej strane voľnú stoličku a hovorí: „V pravo teraz nikto nie je, nech si písmeno ………… sem sadne. Dieťa, ktoré sedí na vyvolanom písmenku si presadne na voľnú stoličku. Pokračuje hráč, ktorému sa uvoľnilo miesto po pravici.

Tímová písmenková

Po celej telocvični rozhádžeme kade tade písmenká. Deti rozdelíme do skupín tak, aby v každej skupine bolo cca 6 detí. Úlohou každej skupiny je na svojom mieste, čo najskôr poskladať abecedu zo všetkých písmen.

Pravidlá: Na povel vybieha prvý zo všetkých skupín a začína hľadať písmenko A. Keď nájde vezme ho a uteká ku svojej skupine detí. Vybieha druhé dieťa a hľadá písmenko B. Takto sa striedajú až kým nenájdu všetky písmená z Abecedy. Vyhráva družstvo, ktoré má na svojom mieste uloženú celú abecedu v poradí správne.

Tip: deti v telocvčni dajte do každého roku – kúta jednu skupinu. Nebudú si zavadzať.

Teplo – Zima

Jedno dieťa pošlite za dvere a ukryte v miestnosti jednu kartičku z Pohybovej abecedy. Kartu skrýva učiteľ tak, aby ostatné deti nevideli písmenko, ktoré bolo ukryté. Úlohou dieťaťa za dverami je nájsť kartu podľa pokynov – TEPLO – ZIMA. Teplo keď sa blíži a zima keď sa od ukrytej karty odďaľuje. Keď kartu nájde, deti zakričia HORÍ. Hľadajúce dieťa zacvičí podľa karty a ostatné deti hádajú, aké to bolo písmenko.

Pokladovka

Každá karta predstavuje jedno písmeno z abecedy a následne je ku nej priradené zvieratko. A -aligátor napr. Ukryte deťom poklad. Doveďte ich k pokladu pomocou kartičiek. Na to ale, aby získali karty je potrebné splniť niekoľko úloh: povedz 20 slov na písmenko A, povedz 10 jedál na písmenko B, zatancuj Hlava, ramená, kolená, palce…toľko krát, koľko písmen má zvieratko na písmenku C, atď. Keď deti získajú všetky písmenká, adovzdáte im tajný kľúč na vylúštenie šifry.

Tá vyzerá takto: Deti musia písmená zoradiť podľa abecedy. V šifre je určené poradie písmenka a číslo písmenka v slove, ktoré vytiahneme a poskladáme odkaz. Napr

A – aligátor, B – bocian, C – cap, D – delfín, E – emu, F – fúzač , G – gepard, H – húsenica, I – ihla, J – jašterica

šifra: 3/3, 1/7, 8/1, 9/3, 1/1, 4/1, 6/4, 11/1 (pohladaj)

Abeceda cez švihadlo

Deti si vopred určia štýl skákania a prvé z detí začne skákať. S každým skokom povie písmenko z abecedy podľa poradia. Keď sa pomýli v skoku, musí do troch sekúnd povedať slovo, ktoré sa začína na pomýlené písmenko. Ak povie slovo, ráta sa mu písmenko, ak nestihne – písmenko sa naráta. Takto odskáču všetky deti. Na konci kola si porovnajú písmenká. Kto sa dostal na písmenko, čo najďalej od začiatku vyhráva. Ak sú deti dobrí skokani – ráta sa im aj opakovanie – to znamená – koľkokrát prešli cez písmenko A.

Písmenká v kruhu

Kartičky z abecedu uložte v priestore do kruhu tka aby boli v dostatočnej vzdialenosti od seba. Ja to robím tak, že dám do kruhu podložku na cvičenie a pred každú uložím kartičku. Pustím hudbu a deti bežia okolo kruhu. Keď hudbu zastavím, každý sa rýchlo postaví najednu podložku a zacvičí podľa písmenka, ktoré má uložené na podložke.

Hra pokračuje pustením hudby. Striedame spôsoby behu, chôdze, pohybu okolo kruhu ( po špičkách, po pätách, cúvanie, skoky, ako opica, atď)

Chyť tyč!

Deti stoja vo veľkom kruhu v priemere asi 5 m, čelom dovnútra. Každé dieťa má pred sebou kartu alebo značku jedného písmena z abecedy. Uprostred kruhu stojí jedno dieťa a drží v ruke tyč. Postaví ju na zem, zakričí jedno písmeno a tyč vzápätí pustí. Dieťa, ktoré stojí na písmenku, ktoré bolo vyvolané rýchlo vybehne a tyč chytí. Ak ju chytí, vyvoláva ďalšie písmenko, ak nie – všetky deti si vymenia miesta a písmenko vyvoláva predchádzajúci hráč. 

Trieda plná hračiek

Po triede rozložíme kopec malinkatých hračiek – veľa, veľa, veľa. Pripravíme si karty z Pohybovej abecedy. Jedno dieťa vyberie a vytiahne jednu kartu. Úlohou všetkých detí je v triede nájsť hračky, ktoré sa začínajú na to isté písmenko. A -aligátor / auto, antilopa, …

A keďže všade treba zamotať pohyb. Hýbeme sa ako zvieratko, ktoré sme si vytiahli na kartičke.