Ahoj. Tiež ťa baví skákať, a blbnúť so švihadlom? Mňa teda hej. Vyštrachala som kade tade nejaké hry so švihadlom. Je ich veľa – ponúkami ti tie, ktoré sa mi páčia a mohli by baviť teba i deti. 

Abeceda so švihadlom

Deti si vopred určia štýl skákania a prvé z detí začne skákať. S každým skokom povie písmenko z abecedy podľa poradia. Keď sa pomýli v skoku, musí do troch sekúnd povedať slovo, ktoré sa začína na pomýlené písmenko. Ak povie slovo, ráta sa mu písmenko, ak nestihne – písmenko sa naráta. Takto odskáču všetky deti. Na konci kola si porovnajú písmenká. Kto sa dostal na písmenko, čo najďalej od začiatku vyhráva. Ak sú deti dobrí skokani – ráta sa im aj opakovanie – to znamená – koľkokrát prešli cez písmenko A.

Koleso

Jedno dieťa krúži švihadlom okolo svojej osi tak, že sa švíhadlo kĺže po zemi. Švihadlo drží za jeden koniec v jednej ruke. Ostatné deti stoja okolo kruhu a preskakujú švihadlo. Koho sa švihadlo dotkne, vypadáva z hry. Posledný v hre krúži švihadlom v ďalšom kole.

Lanová cesta

Z dlhého švihadla (alebo viacerých spojených švihadiel) urobíme cestu. Deti rozdelíme na dve skupiny a postavíme ich oproti sebe na konce švihadlovej cesty. Na povel: Štart! prvý zo skupiny sa snaží skákaním, ktoré vopred určíme ( spolu nohy – od seba, preskakovať zo strany na stranu švihadla, na jednej nohe, atď) dostať čo najďalej. Tam kde sa hráči stretnú – sa zastavia a urobia si navzájom: „kameň, papier, nožnice“ – kto vyhrá berie si hráča zo sebou do svojej skupiny a spolu sa postavia na koniec radu. Vyhráva skupina detí, ktorá má na svojej strane viac hráčov. Hráme na čas – alebo po posledného hráča – t.zn. pokiaľ v skupine ostane len jeden hráč.

Hadík

Deti rozdelíme do dvojíc. Jeden z dvojice má v ruke švihadlo a vlní s ním po zemi ako had. Druhé dieťa sa naň snaží skočiť. Keď sa mu to podarí – vymenia si role.

Hodiny

Jedno dieťa krúži dlhým lanom, ostatné preskakujú v kruhu.Vždy keď preskočia – povedia číslo od 1 – 12 v poradí. To znamená: prvý preskok 1, druhý preskok 2, atď. Keď povedia číslo a preskočia otočia sa okolo svojej osi ako hodiny. Vyhráva hráč, ktorý vydrží 12 hodín, alebo ostane najdlhšie. Hráči, ktorí vypadli urobia toľko výskokov z drepu – koľko hodín vydržal najšikovnejší hráč.

Stop hra

Pusti hudbu a deti skáču spôsobom akým si dohodnete. Keď sa hudba zastaví musia urobiť jednu z nasledujúcich úloh: drepy, výskoky, otočky oklo svojej osi, alebo čokoľvek, čo potrebuješe s deťmi precvičiť.

Na čerta

Jeden z hráčov je čert a za nohavice si poskladá švihadlo ako chvost. Ostatné deti sú ľudia. Čert naháňa ľudí a dotykom sa ich snaží skamenieť., ľudia sa snažia zbaviť čerta tak, že mu stúpia na chvost. Komu sa to podarí – stáva sa čertom.

Naháňačka konských záprahov

Deti vytvoria dvojice. Jeden je kočiš a jeden kôň. Kočiš zapriahne švihadlom koňa okolo pása. Konské záprahy behajú po priestore a snažia sa odovzdať „babu“

Do kolečka hop a skok

Táto hra sa hrá s dvojitým holandským lanom a je určená pre väčšeiu skupinu detí.

Deti sa postavia do radu. Dvaja dospeláci držia švihadlo a pomaly ním točia. Úlohou detí je skákať na každé otočenie za sebou. To znamená, že keď skočí niekto predo mnou – na ďalšie otočenie lanom skáčem ja. Vypadáva sa z hry, keď sa dotkne švihadlo hráča, alebo je pred hráčovým skokom prázdne pretočenie lana.

Matika

Skáče sa s dlhým lanom, ideálne pre skupinku 3 – 6 detí.

Dvaja držia lano, jedno dieťa skáče. Hráči, ktorí držia lano, povedia každý jedno číslo. Hráč, ktorý skáče čísla spočíta (vynásobí) a musí skočiť toľko preskokov. Náročnosť prispôsobujeme veku a schopnostiam detí.

Štafeta

Jedno lano pre každú súťažiacu skupinu. Prvý z druťstva vybehne preskokmi cez švihadlo, beží okolo méty a skáče späť. Tam lano odovzdá ďalšiemu hráčovi.

Mačka a myš

Vytvoríme skupiny detí po štyri. Dve držia švihadlo a ostatné sú mačka a myš. Na začiatku si určíme počet preskokov – povedzme tri. Úlohou myši je 3x preskočiť švihadlo, obehnúť okolo detí držiacich švihadlo a pripraviť sa na ďalšie kolo skokov. Keď vyskočí zo švihadla začína skákať mačka. Úlohou mačky je chytiť myš ešte kým stihne skočiť do švihadla. Mačka má šancu keď myš otáľa so skokom.

Smädná opica

Dve deti držia švihadlo a ostatné držia v ruke pohár vody. Úlohou detí je urobiť 3 preskoky cez točiace sa švihadlo a vylieť čo najmenej vody.