Do detských táborov. Pohybové. Ideál pre športové sústredenia. Športové tábory …

Lopta

Deti postavíme do kruhu a vezmeme si malé loptičky. Ideálne textilné žonglovacie. Všetky deti zdvihnú jednu ruku. Prvý začne a hodí niekomu loptu – ten ju chytí, zakričí svoje meno a dá dole ruku. Hádže ďalšiemu – tomu, kto ešte nemal – vieme to podľa toho, že má ešte hore ruku. Pravidlo je, že každý môže mať loptu hodenú len raz a musíme si pamätať komu sme loptu hodili, pre ďašie kolo. *** V ďalšom kole, ideme presne tou istou cestou, akou sme išli – to znamená, že hádžeme presne tomu istému dieťaťu ako v predchádzajúcom kole. Tentokrát ale hodíme loptu a kričíme jeho meno. Takto sa opäť všetci vystriedajú, *** V treťom kole – hádžeme loptu a ten kto ju chytá povie mená detí po svojej pravici i ľavici. *** v štvrtom kole – hovorí chytajúci meno hádzajúceho. *** v piatok kole sa už treba len vyblbnúť – mená sa nehovoria – ide sa na rýchlosť a postupne, do hry vhadzujeme viacero loptičiek. To znamená, že hodím prvému loptičku – tá si ide svojou cestou (stále rovnako ako v prvom kole) a o chvíľu prihodím ďalšiu. Takto sa mi podarí do hry dať aj viac ako sedem loptičie. Je to zábava a počiatočné sústredenie na mená sa mení na úsmevný chaos. Na konci hry si všetky deti vymenia miesta – v poslednom kole a zopakujeme si tretie kolo.

Cik – cak

Deti stoja v kruhu na značkách – môžeme použiť podložky, balančné kamene a iné. Ide nám o to , aby mal každý jasné svoje miesto. V strede kruhu stojí hráč, ktorý miesto nemá. Ten na niekoho ukáže prstom a povie „CIK“ alebo „CAK“ – cik znamená – povedz meno po svojej pravici, cak – meno po svojej ľavici. Pri vyslovení spojenia „CIK – CAK“ si všetky deti musia vymeniť miesto a hráč v strede sa snaží dostať na voľné miesto. V hre pokračuje hráč, ktorému sa miesto neušlo. V rôznych kolách pri keď si deti menia miesto na povel cik-cak, striedajte deťom polohy na miestach – stoj na jednej nohe, kľak, drep, hlboký drep, výpon atď.

Ďalšie hry sú k dispozícii členom Zdravého pohybu detí.

Sedím, myslím, kamarátim sa

Deti sedia v kruhu na stoličkách (alebo na balančných podložkách, kameňoch atď) tak, že jedno miesto v kruhu je navyše. Ten, čo má voľné miesto po svojej pravici si presadne na „to“ voľné miesto a povie „sedím“. Dieťa, ktoré sedelo vedľa si presadne na uvoľnenú stoličku a povie „myslím“. ďalšie dieťa si presadne na voľné miesto a povie „kamarátim sa“: a pridá meno kamaráta. Vyvolaný si ide sadnúť na voľnú stoličku. Na jeho mieste ostala voľná stolička a tam hra pokračuje.

Mám niečo pre teba

Hráči sedia v kruhu. Animátor si zvolí pohyb (drep, klik, výskok – čokoľvek) a posiela ho ďalej so slovami: Ja som … (povie svoje meno) a posielam ti (poviem meno kamaráta) a … 3 drepy (pridá cvik, ktorý zacvičí). Ďalší v kruhu povie: „Ďakujem ti za 3 drepy ( zacvičí). Ja som Miško a posielam ti Janko 2 výskoky (zacvičí). A takto dookola kým sa vetci nevystriedajú.

Hačipač

Skupina sedí na stoličkách a jedno dieťa nemá svoje miesto. To ide za dvere. Kým je za dverami sa tajne dohodneme, kto bude HAČIPAČ. Dieťa, ktoré bolo za dverami sa postupne pýta detí – ako sa voláš? deti mu odpovedajú svojím menom – keď trafí dieťa, ktoré sme určili ako Hačipača – ten sa predstaví Hačipač a v tom momente si všetky deti rýchlo vymenia miesta. Dieťa v strede sa snaží rýchlo obsadiť miesto. Komu sa miesto neušlo – ide za dvere a hra pokračuje.

Telo na telo

Pustíme hudbu a deti tancujú v priestore. Keď sa hudba vypne – animátor zakričí časť ľudského tela a deti si každý nájde svojho kamaráta a spoja sa touto časťou – napr. nos. Pravidlo je, že v každom kole musíš mať iného parťáka.

Workoutová zoznamovačka

Decká stoja v kruhu a predstavujú sa: Volám sa J-a-n-k-a. Na každé písmeno urobí drep (kľuk, výskok, otočka, výpad atď.) . Deti opakujú: Ahoj J-a-n-k-a. a cviky zopakujú. Ide ďalšie dieťa a predstaví sa s iným cvikom. Hra pokračuje, kým sa všetci vystriedajú.

Vyvolávaná

Deti stoja v kruhu a jedno stojí uprostred. Každý má vymedzené miesto značkou alebo podložkou, aby bolo jasné kde sú miesta. Dieťa v strede vyhodí loptu a zakričí meno iného dieťaťa. To beží do stredu a dieťa v strede sa snaží rýchlo dostať na uvoľnené miesto, kým loptu vyvolané dieťa chytí. Ak sa mu to podarí – na miesto sa postaví – ak nie – musí si sadnúť.

Poznávacia

Deti stoja v kruhu a animátor je v strede. Ten vyvoláva: Všetci, ktorí majú radi tanec – zatočia sa dokola. Všetci, ktorí majú radi čokoládu – dvakrát vyskočia. atď, atď.

Balóniky s menami

Všetky deti dostanú nafukovací balónik so svojim menom. Pustíme hudbu a úlohou detí je dostať balóny do vzduchu a pinkať si ich medzi sebou. Keď sa hudba zastaví – rýchlo si každý pohľadá svoj balón. A hra pokračuje.

Súboj mien

Deti rozdelíme do dvoch družstiev. Animátori medzi družstvami držia plachtu tak, aby sa navzájom nepoznali. Každý animátor prstom ukáže na jedného z družsta a tie deti sa postavia čelom k plachte tak, aby boli oproti sebe. Keď sú pripravení – animátori dajú rýchlo dole plachtu a úlohou detí je vykríknuť meno dieťaťa, ktoré stojí oproti – bolo za plachtou. Kto povie prvý meno, beria si protivníka do svojho družstva. Plachta sa zdvihne a hra pokračuje. Až pokiaľ vás to baví. Vyhráva družstvo, ktoré ma viac hráčov, alebo hráme po posledného hráča.

Na somára

Deti sedia v kruhu a jedno dieťa pošleme za dvere. Medzitým vyberiem dieťa, ktoré schováme v strede kruhu pod deku. Úlohou dieťaťa je uhádnuť, kto je ukrytý pood dekou. Pomáha si hádankami a hovorí: „Somárik, somárik, vystrč ruku.“ spod deky sa vystrčí ruka a hneď ukryje. Keď etš neuhádne – može pokračovať nohou, zadkom atď. Okrem hlavy. Hra pokračuje – kým neuhádne, kto je pod dekou. v ďalšom kole ide za dvere – dieťa pod dekou.

Teraz si pípni

Deti sedia na stoličkách. Jedno dieťa vyberieme a zaviažeme mu oči. Zatočíme ho a jeho úlohou je dostať sa k sediecemu dieťaťu a sadnúť si mu na kolená. Keď sedí povie: „Teraz si pípne“ Dieťa na stoličke p ípne a dieťa so zaviazanými očami musí uhádnuť, kto to je. Keď uhádne ide do stredu ďalší, keď nie, sadá si na iné kolená!

Ľutujem, ešte nie si členom a preto tento prémiový obsah nemáš k dispozícii.

Ak sa chceš hrať na našom pieskovisku, pridaj sa k nám a staň sa členom.