Pohybové ucelené aktivity pre deti na fitlopte. Vhodné pre deti od 2 – do 6 rokov

2. dielik má rozcvičku z prvkov, ktoré sme sa naučili minule, len v rýchlom tempe, bez učiacich prvkov. Obsahuje nové hry, zídeme z lopty dole a pokračujeme v učení nových cvikov a riekanková choraografia s loptou o mevedíkovi. Relaxačná hra na konci pohybových aktivít.

Videokurz je určený pre deti od 2 – 6 rokov – začiatočníkov, alebo tých, ktorí s chcú naučiť správne sedieť a cvičiť na gýmnastickej lopte. Video má trvanie 24 minút. Je vhodné, aby ste si zo začiatku video s deťmi prešli – a tak mali pod kontrolou, či to robí správne a občas aj zastavili. Po opakovaní, zvládnete bez prestávky na prvý šup.
Videokurz je ucelená hodina na fitlopte. Vrátane rozohriatia, rozcvičky, krátkych choreografií a relaxácie. Postupne budú lekcie náročnejšie.

Odporúčanie: opakovať každé video niekoľkokrát s deťmi – učením a opakovaním zdokonaľujeme pohyby a byť prítomný vzhľadom na bezpečnosť, nie len zo zdravotného hľadiska, ale aj správneho prevedenia.