Tuto pripravujem, so samými šikovnými ľuďmi, veľmi parádnu vec, po ktorej túžim už veľmi dlho! Videoklipy. Pustíte si doma s deťmi, zacvičíte, zašantíte, zatancujete – jednoducho rozhýbete všetky kosti v tele!