Pohybové aktivity pre rodičov s deťmi. Párové cvičenie.