Otváracie hodiny

Hernička je otvorená v čase prebiehajúcich kurzov pre členov.

Pohybové aktivity

Macka a Ľubka
bublifit@gmail.com

Divočina

Otvorená
párny piatok od 9:00 - 11:00 a
nepárny piatok od 10.00 - 12:00

Oslavy

Maťka
bublioslavy@gmail.com

Adresa: J. Kostru 1, 84108 Bratislava – Devínska Nová Ves

Macka 0907324444, zdvíha len keď nepracuje s deťmi.