Chceme byť pri tom, keď oslavujete. A preto robíme všetko, aby vám v Bublinke bolo najsamlepšie.

Ponúkame vám

Narodeninové oslavy vám ponúkame v časoch:

Ponúkame vám…

Narodeninová oslava deti

Narodeninová oslava pre partiu detí. Rodičia oslávenca sú vítaní.

Cena: 197 Eur (max 14 detí, deti navyše, každý ďalší animátor 40 eur)

Narodeninová oslava deti a dospelí

Narodeninová oslava pre deti v prítomnosti rodičov.

Cena: 197 Eur ( 12 detí max, dospelí – 15 dospelých v cene, každá ďalšia osoba 3 Eur) / + 40 Eur za ďalšieho animátora, ak je viac ako 12 detí

Kreatívna narodeninová oslava

Cena: 197 Eur (max 14 detí, deti navyše, každý ďalší animátor 40 eur)

Príplatok za kreatívnu časť:

Podmienky perfektnej oslavy

Narodeninová oslava v Divočine

Cena: 6 Eur dieťa, 3 Eur rodič (max 10 detí)