Skupina  je určená pre deti ktoré zvládnu 1. vzpriamenie. V skupinke je max. 8 detí.

Obsah kurzu:

Deti v tomto období prechádzajú tzv. prvým vzpriamením (“pasieme koníčky”), cvičíme a motivujeme deti k stabilnejšiemu získavaniu rovnováhy.

Podporujeme a stimulujeme deti k ďalšiemu rozvoju pomocou piesní, riekaniek a zaujímavých pomôcok ako fitlopty, overbally, masážne loptičky, vankúše, padák a iné…

V lekciách zaraďujeme cvičenia na balančných pomôckach, ktoré podnecujú a sťažujú už zvládnuté polohy svojou nestabilitou, zlepšujú rovnovážne reakcie a svalovú súhru. Stimulujeme deti k pretáčaniu a 2. vzpriameniu.

V lekciách navzájom komunikujeme, učíme sa o psychomotorickom vývoji detí a získavame ďaľšie inšpirácie, ako sa môžme aktívne hrať s deťmi v domácom prostredí.

Lekcia trvá 45 min. – 30 min je venovené cvičením s pomôckami a 15 min. voľnej hre detí, pri ktorej pozorujeme a individuálne pracujeme s deťmi pod vedením lektorky.