Skupina  je určená pre deti od 2 – 3 rokov.

V tomto období už deti samostatne stoja, dokonale ovládajú koordinovanú chôdzu.

Na lekciách rozvíjame u detí:

Získavame nové podnety a námety ako sa aktívne hrať s dieťatkov v domácom prostredí, vonku.