Skupina je určená pre deti od 3 do 6 rokov, škôlkarov.

A čo sa deje na cvičeniach? Naším cieľom je odovzdať lásku k pohybu deťom. To čo milujeme my, vieme posunúť aj ďalej.

U detí hravou formou rozvíjame koordináciu, silu a flexibilitu. Pristupujeme individuálne tak, aby si každé dieťa prišlo na svoje, ale stále pracujeme v skupine a rozvíjame spoluprácu, schopnosť rozumieť a rešpektovať pravidlám v hrách a pohybových aktivitách.

Nechávame deti skúmať svoje možnosti vlastným zážitkom v pohybe s dôrazom na bezpečnosť.

V pohybe rozvíjame:

Ale čo je najdôležitejšie. Vaše deti to u nás bude baviť. A pohyb ktorý baví je dobrý základ do zdravého životného štýlu.