Cvičenie s deťmi. Zdravé nôžky.
Cvičenie s deťmi. Párová akrobacia rodiča a dieťaťa.
Cvičenie s deťmi. Na ľudovú nôtu.
Cvičenie s deťmi. Bublifit. Hravé pohybové aktivity.
Cvičenie s deťmi. Šikovné rúčky v pohybe.