Vo výtvarných kurzoch sa venujeme jednotlivým umeleckým obdobiam a smerom. Pri maľbe sa učíme o jednotlivých autoroch. S jedným autorom pracujeme i niekoľkokrát tak, aby sa deti oboznámili s ich najvýznamnejšími doelami.

S deťmi využívame autorské diela umelcov na učenie sa rôznych techník výtvarného umenia. Maľujeme a kreslíme reprodukcie najznámenších diel očami detí.

Cena kurzu: 40 Eur / mesiac / 4 hodiny

Veková kategória: 6 – 10 rokov

Stanka o sebe…

Výtvarnej výchove sa venujem počas rokov strávených v MŠ, štúdiu jednotlivých smerov a tvorbe umelcov na časovej osi sa venujem posledné roky. Mojim cieľom je deti oboznámiť s umením, jeho históriou hravou formou a prebudiť v nich záujem o výtvarné umenie a schopnosť sa v ňom orientovať.