Ľudovky sú určené pre deti vo veku 4 – 6 rokov

Základné kroky ľudového tanca vychádzajú zo základných pohybových schopností – ako je krok, skok, poskok, preskok, prenesenie váhy z jednej nohy na druhú a iné.

Na hodinách ľudoviek budeme základné kroky zdokonaľovať a spájať do krátkych kombinácii za pomoci hier a krátkych tančekov pri počúvaní detských ľudových piesní. Budeme veľa spievať, naučíme sa nové vyčítanky a básničky, budeme sa venovať rytmike a mnoho iného :-).