Dnes sa vyblbneme s Jakubkom. Pripravte si priestor, svaly a mamku aj ocka na záchranu. Vyjašte sa s nami, my sme sa vyblbli.

A na dnes som vám pripravila nožičkovú omaľovanku. Vyfarbi nočnú oblohu fixou alebo farbičkou tak, aby ste nezamaľovali ani jednu hviezdičku. Fixu drž medzi palcom a druhým prstom na nôžke.