Dnes si na cvičenie pripravte plyšovú hračku a dobrú náladu.

Plameniak je jeden pohyb zo série mozgovej gymnastiky. Vieme, že správnym pohybom vieme stimulovať prepájanie mozgových hemisfér a celkové fungovanie mozgu. Nemusíme byť ani spotení a i tak si zamakať. Vyskúšajte s deťmi.

Koleno a opačná ruka V stoji zdvihneme koleno a dotkneme sa ho dlaňou protiľahlej ruky.

Koleno a opačný lakeť V stoji zdvihneme koleno a dotkneme sa ho lakťom protiľahlej ruky.

Generál Pravá ruka pokrčená, dlaň sa dotýka protiľahlého ramena, ľavá ruka v upažení. Stoj na pravej nohe, ľavé koleno v priamo hľaď.  

Plameniak Stoj na jednej pravej nohe, ľavá noha  v zanožení pokrčmo, pravá ruka sa dotýka prstov ľavej nohy.

Zrkadlové kreslenie Každá ruka súčasne kreslí rovnaké obrazce. Zrkadlovo

Ležatá osmička Prechod cez stredovú os maľovaním ležatej osmičky oboma rukami postupne.

Podávaná Potrebujeme 3 rôzne predmety. Deťom dáme do každej ruky jeden predmet a jeden si necháme. Pýtame si predmety od detí tak, aby boli stimulovaní podávať predmet s prechodom cez stredovú os. Pravá ruka podá predmet do pravej ruky mame. Mama podá do prázdnej pravej ruky predmet zo svojej ľvej a vypýta si predmet z ľavej ruky dieťaťa do svojej pravej :O)))

Ide babka z kopečka Deti sa na slabiky z riekanky dotýkajú jednou rukou prstov na druhej ruke.

Tlieskanie do kríža Vo dvojici ( ako sova v abecede)

Dotýkame sa Ľavou rukou pravého ucha Pravou rukou ľavého ramena… Opica Tlieskanie rukou po hlave a krúženie druhou po bruchu.

Domino Ukazovanie počtu prstov na rukách podľa počtu na domine. obe ruky naraz, tak ako je na dieliky v domine.

Slimák Kreslenie veľkej špirály.