Jarné kurzy začíname v týždni od 8. apríla a trvajú 10 týždňov.

V rámci každého kurzu vám vzniká nárok na tri náhradné hodiny. Dochádzku a náhrady vymeškaných hodn si riadite sami vo svojich profiloch vytvorených prihlásením na kurz. Ak čomukoľvek nebudete rozumieť, radi vám v BUbline osobne vysvetlíme. Pýtajte sa, se tu pre vás. 

V Bublinke sa navzájom rešpektujeme a kurzy navštevujeme, len ak sme zdraví. 

Radi privítame naše Bublinky navštevujúce akýkoľvek kurz v Bublinke v herničke. Hernička je otvorená v čase prebiehajúcich kurzov. sledujte prosím rozvrh.

Divočina je otvorená každý párny piatok od 9:00 – 11:00 a nepárne piatky od 10:00 – 12:00. V čase otvorenej Divočiny (voľná elocvičňa) vás privítame radi i s vašimi kamarátmi, i keď nenavštevujú kurzy v Bublinke.