Fauna&Flora Sketchpaint

Expresívna kresba/maľba kombinovanom technikou na veľkoformátový výkres na tému zvierat a rastlín/prírody: freehand

Veková kategória: 13 – 19 r.

Cena: 60 Eur / 2 sedenia (každý párny týždeň v mesiaci)/jedno sedenie 3hod.(spolu 6hodín): trvanie celkom 1mesiac / presný čas kurzu podľa harmonogramu.

Expresívna Kresba

Expresívna voľná veľkoformátová kresba na papier rôznymi médiami celým telom; uhoľ,pastel,ceruza..; rola sa rozvinie na podlahu, zapojí sa celý človek a uvoľní maximálne emócie.

Veková kategória: 16 – 126 r.

Cena: 60 Eur / 2 sedenia (každý nepárny týždeň v mesiaci)/jedno sedenie 3hod.(spolu 6hodín): trvanie celkom 1mesiac

Začiatok kurzu: 4.10. 2022 podľa rozvrhu

Lili o sebe…

Štúdium: socha/Tvorba maľba a design (produktový/interiérový)

/Motto: kreativita & sloboda Xk