Skupina  je určená pre deti od 18 – 24 mesiacov, ktoré samostatne chodia a “patrí” im svet.

V tomto období už deti samostatne stoja.

Na lekciách rozvíjame u detí:

A to všetko v pohybe!

Získavame nové podnety a námety ako sa aktívne hrať s dieťatkom v domácom prostredí, vonku.