Skupina  je určená pre deti, ktoré začínajú, alebo aktívne lozia.

Deti prechádzajú v individuálnom tempe od lozenia cez “chôdzu” pri opore (lozenie vo vertikálnej polohe) k prvým krôčikom. Lozenie je pre deti veľmi dôležité pre správny psychomotorický vývoj detí. Deti prechádzajú v tomto období lozením všetkými smermi, stavaním sa pri nábytku cez kolienko, chodením popri nábytku úkrokmi vbok, samostatným stojom a prvými krôčikmi.

Deťom ponúkame v týchto lekciách hry a cvičenia na podporu lozenia. Lozíme všetkými smermi, podliezame, preliezame, zliezame. Zťažujeme podmienky lozenia rôznymi balančnými a priestorovými pomôckami. Rozvíjame jemnú motoriku, rytmus, hráme sa opakovačky, jednoduché pohybové hry, tancujeme. Všetko s doprovodom piesní, riekaniek a hudby. Zaraďujeme jednoduché akrobatické prvky s mamičkou či oteckom. Rozvíjame jemnú motoriku, reč a estetické cítenie. Vnímame hudbu a sociálne sa otužujeme.

A to všetko v láskavom a bezpečnom prostredí v sprevádzaní mamičky či otecka.

Inak povedané hráme sa, stretávame sa s kamarátmi v bezpečnom prostredí, učíme sa spolu jednoduché riekanky, pesničky spojené s pohybom. Skúšame a testujeme všakovaké pomôcky na cvičenie a pohybové rozvíjanie, ale nie len to. Trénujeme pršteky, pamäť, učíme sa sociálnym zručnostiam medzi rovesníkmi. A mamička je v kolektíve iných mamín a po kurze si veselo pokecajú v herničke.