Môžeme spolu len relaxovať, môžeme spolu zabojovať so stresom, môžeme spolu nájsť príčiny svojho správania, môžeme spolu nájsť zmysel svojich životov.

Veková kategória: dospelé ženy

Cena: 15€/1 hodina = 135€/9 hodín/6 týždňov

Začiatok kurzu: 17.10. 2022

Pavli o sebe: Arteterapia predstavuje v mojom živote veľmi významné miesto. Od roku 2004, od prezentácie mojej diplomovej práce týkajúcej sa arteterapie, ju neustále objavujem a v súčasnosti sa venujem jej štúdiu v Olomouci v ČR. Mám za sebou absolvovaných aj niekoľko kurzov či workshopov organizovaných Slovenskou asociáciou arteterapeutov.