Alebo rozohrievačky, či kondičný beh inak.

Klasika osvedčená

Pohybová hra pre 5 až 10 detí. Ak sme vonku, či veľkom priestore, určime deťom vymedzený priestor. Ak sme v telocvični, určíme si pravidlá a nezabudneme v oboch prípadoch na bezpečnosť.

Pravidlá: Jeden naháňa. Ostatní utekajú a snažia sa, aby ich naháňajúci nechytil. Chytený sa stáva naháňajúcim.

Zajačí domček

Deti – zajace, rozdelíme na polovicu a jedno dítko určíme za vlka. Jedna polovica detí sedí v domčeku – na podložke a druhá je na poli. Vlk naháňa zajace na poli. Ak sa nejaký zajac chce zachrániť, skočí do domčeka. Tu ale dítko, ktoré bolo v domčeku musí rýchlo vyskočiť von a začať utekať, aby ho vlk nechytil.

Jednoruká

Pravidlá ako pri klasike, ale ten, čo bol chytený sa drží dlaňou na mieste, kde sa ho dotkol naháňajúci. Teraz naháňa jednoruký.

Naháňačka v kruhu

Pre deti od 6 rokov, ktoré sú zvyknuté hrať sa a naučené hrám na pravidlá.

Pravidlá: Deti postavte do veľkého kruhu s rozostupami asi 2 m od seba. Ich úlohou detí je po zadaní povelu bežať v kruhu všetci jedným smerom a chytiť hráča, ktorý beží v kruhu pred ním. Kto bude chytený vypadáva z hry a vyjde z kruhu. Hrá sa do posledného hráča.

Súboj družstiev

Deti rozdelíme do dvoch družstiev a označíme ich viditeľným znakom – šiltovka, krátky rukáv, mikina atď. Vyberie sa najrýchlejší hráč z každého družstva. Úlohou každého chytača je pochytať deti z druhého družstva. Hráme na čas. Vyhráva družstvo, ktoré má po ukončení hry viac hráčov.

Na sochy

Každý chytený hráč sa premení na sochu. Môžeme dať deťom tému – zvieraciu, strašidelnú…

Naháňačka vo dvojici

Deti sa naháňajú držiac sa za ruky.

Koňská

Kto sa potrebuje zachrániť pred naháňajúcim, vyskočí na chrbát inému kamarátovi. Keď nebezpečie pominie, zoskočí a beží ďalej.

Lavína

Koho naháňajúci chytí, ten sa ho chytí za ruky a naháňajú spolu, až kým neostane len posledný hráč.

Popletená naháňačka

Na začiatku hry sa postavia hráči z dvoch družstiev do kruhu na striedačku. Každý hráč si zapamätá hráča po pravej strane – toho bude chytať a hráča po ľavej strane – pred tým bude utekať. Na povel vedúceho sa rozbehnú do priestoru a na ďalší povel začne naháňačka. Celá naháňačka trvá tri minúty. Potom sa ozve signál. Vyhráva družstvo, ktorému ostalo viacej hráčov.