V ľudovej tvorbe sa to volá zvolávačka… ja to budem mať na začiatok kurzu namiesto Dobrý deň, v škôlke použiteľné napríklad pred začiatkom aktivity na zvolávanie detí do kruhu a aktivizáciu energie… ale určite vymyslíte i iné príležitosti, ak vám padne do očka.

Úloha:Učiť deti rýchlo reagovať na povel, zoznámiť sa, naučiť sa krstné mená kamarátov, utvoriť kruh, rozvíjať priateľské vzťahy.

Hra:Pri spievaní prvej slohy lektorkou, alebo učiteľkou je úlohou detí vytvoriť kruh.

Sem sa ku mne všetky deti,

poďme sa my spolu hrať.

Za ruky sa pochytajme,

kamarátka, kamarát.

Všetky deti sa držia za ruky, na prvé dva verše kráčajú bokom v kruhu podľa rytmu. Na tretí verš kráčame smerom dopredu, na štvrtý verš kráčame vzad a opäť utvoríme veľký kruh. Keď dospievame druhú slohu vyvolané deti sa postavia dovnútra kruhu.

Katka, Zuzka, Miško, Janka,(vyvolávame deti zo skupiny)

poďte ku nám do kruhu.

Veď sme všetci kamaráti,

zahrajme sa túto hru.

Na tretiu slohu všetky deti v kruhu i vo vnútri kruhu napodobňujú slová riekanky.

Zatočiť sa, ukloniť sa,

tri krát dupnúť, zatlieskať.

To vie každý v tomto kruhu,

kamarátka, kamarát.

Opakujeme koľkokrát sa nám – alebo deťom žiada.

P.S. na foto je naša Ľubka so svojimi tanečníčkami.