Pre malé i veľké deti. Od 3 rokov do nevidím…

Neviem ako vy, ale ja najradšej používam lanové švihadlá. Sú farebné, bezpečnejšie a majú mnohoraké využitie… tuto Vám ponúkam zopár hier, skákacích i neskákacích, ale všetky s použitím švihadiel. Na doma i do skupiny detí.

Švihadlo, švihadielko cestičkové (od 3 rokov)

Vyrobte si s deťmi rôzne cestičky pomocou švihadiel. Kráčajte po cestičkách * jedna nôžka za druhou * cúvaním * úkrokom vpravo i vľavo * preskakovaním znožmo (nohy spolu) zo strany na stranu * skákaním striedavo znožmo / roznožmo (spolu/od seba nohy) * atď…

Na hadíky (od 2 rokov s rodičom, od 5 rokov deti s deťmi)

Deti sa rozdelia do dvojíc a každá dostane 1 švihadlo, alebo rodič a dieťa. Jedno dieťa drží švihadlo na jednom konci a po zemi sa snaží s ním vlniť tak, ako had, ktorý sa plazí. Úlohou druhého dieťaťa je stúpiť na švihadlo. Ak sa mu to podarí, prejde sa po švihadle ako po cestičke na druhý koniec a role si vymenia.

Lanová cesta (od 3 rokov)

Paralelne vedľa seba natiahneme dve švihadlá a tým sa vytvorí cesta. Na začiatku je cesta veľmi široká a postupne sa zužuje, až na šírku chodidla. Úlohou detí je prejsť po ceste na druhú stranu do domčeka, ako rôzne zvieratká – žirafa, tučniak, vrabec, psík, opica, atď…

Siláci (od 3 rokov)

Na včielky

Do stredu miestnosti vysypeme sklené kamienky napr. do gymnastického kruhu. Toľko detí, toľko švihadiel položíme od kraja miestnosti až ku kruhu – ktoré nám vytvoria cestičky. Úlohou detí je kráčať po švihadle vopred dohodnutým spôsobom, vziať kamienok a odniesť si ho na koniec cestičky. Opakujeme až pokiaľ sa neminú kamienky – včielky zbierajú peľ.

Na koníky

Jedno dieťa je kôň a druhé mu dá opraty zo švihadla – okolo pása na polovicu preložené švihadlo. Hráme sa na koníky. Pustíme deťom hudbu (ideál tematickú, niečo s koňmi) a ideme na to, viď rôzne alternatívy:

Pripravujem… hry pre staršie deti, švihadlová škôlka, atď…